Aktualności

Powrót

PSG wznawia odczyty liczników gazu wewnątrz lokali mieszkalnych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Od 01.07.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych. Odczyty gazomierzy w tego typu lokalizacjach będą wykonywane po wyrażeniu zgody przez Odbiorcę oraz z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.

2020.07.06