Aktualności

Powrót

PSG współorganizatorem konferencji „Etyka w gospodarce"

21 października 2015 roku na terenie kampusu UKSW w Warszawie odbędzie się konferencja „Etyka w gospodarce”, której współorganizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw pomiędzy biznesem, administracją publiczną i środowiskiem naukowym. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Etyka w gospodarce to bardzo ważny temat, który jest przejawem nowych oczekiwań społeczeństwa wobec biznesu i jego otoczenia. PSG wspólnie z UKSW, uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym, podejmuje kompleksowe działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła troska o przestrzeganie zasad etycznych – realizowana nie tylko w formie deklaracji. PSG i UKSW pragną aktywnie przyczyniać się do podnoszenia poziomu wiedzy z danego obszaru, dlatego organizują konferencję naukową. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele administracji państwowej, polskich firm, naukowcy, studenci i przedstawiciele trzeciego sektora, co umożliwi dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Współpraca w tym temacie jest bardzo ważna i należy uwzględniać głos wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/201-etyka-w-gospodarce

 

 

2015.10.16