Aktualności

Powrót

PSG wspiera budowę hospicjum w Tarnowie

Już po raz kolejny PSG przekazała darowiznę na rzecz Fundacji „Kromka Chleba”. Dzięki przyznanym środkom w Tarnowie zorganizowany zostanie spektakl „Małżeński Rajd Dakar”. Całkowity dochód z przedstawienia przeznaczony będzie na budowę  hospicjum stacjonarnego Via Spei, które powstaje w Tarnowie.

14 października 2015 r. w Tarnowskim Teatrze odbędzie się spektakl „Małżeński Rajd Dakar” z udziałem Katarzyny Pakosińskiej i Mirosława Zbrojewicza. Za organizację przedstawienia odpowiada Fundacja „Kromka Chleba”, która od 2011 r. podejmuje działania, aby w Tarnowie powstało pierwsze stacjonarne hospicjum. Ten ważny cel wspiera PSG, która już po raz kolejny przekazała darowiznę organizatorom akcji. Dzięki wsparciu spółki w ubiegłym roku zorganizowano m.in. charytatywny występ zespołu Perfekt, z którego dochód również przeznaczono na budowę hospicjum.

Fundacja „Kromka Chleba”, oprócz budowy hospicjum, angażuje się w wiele wartościowych inicjatyw. Wspiera osoby bezdomne, samotne, chore i zagrożone społeczną marginalizacją. W ramach fundacji działa noclegownia oraz łaźnia dla osób bezdomnych oraz Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób starszych. 

 

2015.10.06