Aktualności

Powrót

PSG uruchomiła placówkę gazowniczą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek 14 września odbyła się uroczystość otwarcia placówki przy ul. Sandomierskiej. Została ona reaktywowana po siedmiu latach.

Placówka gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest kolejną jednostką PSG reaktywowaną po likwidacji. Działający tu wcześniej Rejon Dystrybucji Gazu został zlikwidowany w 2013 r.

- Otwarcie placówki gazowniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest elementem zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, rozpoczętej w 2016 r. Ta reforma jest bardzo silnie skorelowana z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Jak pokazuje przykład Ostrowca Świętokrzyskiego, realizujemy obietnice i konsekwentnie przywracamy placówki, by być jak najbliżej naszych klientów - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Wróbel, przewodniczący Rady Nadzorczej PSG.

- Jestem przekonany, że w najbliższych latach liczba przyłączy gazowych zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie województwa świętokrzyskiego znacząco wzrośnie - dodał Wróbel.

Nowa placówka gazownicza, będzie eksploatować ok. 596 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 9,5 tys. sztuk przyłączy i 22 tys. odbiorców gazu. Jej teren działania obejmie cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane: Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów, Waśniów oraz niezgazyfikowaną gminę Bałtów.

- Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju systemu dystrybucyjnego, po to by jak najwięcej klientów mogło przyłączyć się do sieci gazowej. Jednym z najważniejszych elementów jest przywrócenie na terenie kraju sieci placówek, które zostały wcześniej zlikwidowane. Placówka gazownicza wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by ułatwić klientom dotarcie do nas, tak, by paliwo gazowe mogło trafiać do większej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego - powiedział Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa.

Utworzenie nowej placówki ma zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji sieci oraz usprawni gazyfikację nowych gmin. Przez ostatnie siedem lat mieszkańcy powiatu ostrowieckiego swoje sprawy musieli załatwiać w Starachowicach. Stamtąd także w razie awarii przyjeżdżało pogotowie gazowe.

Województwo świętokrzyskie jest zgazyfikowane w około 60 proc.

2020.09.15