Aktualności

Powrót

PSG partnerem strategicznym konferencji na temat odnawialnych źródeł energii

7 lipca w Grodnie koło Międzyzdrojów odbyła się już II edycja konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Konferencję zorganizowała Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Polska Spółka Gazownictwa była partnerem strategicznym konferencji, natomiast honorowe patronaty objęły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Energii.

Konferencję zdominowały dyskusje ekspertów, przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, zajmujących się tematem energetyki odnawialnej i rozproszonej, a także prezentacje i wystąpienia, dotyczące najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii i energii rozproszonej.

W pierwszym panelu dyskusyjnym omówiona została strategia Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich.  „Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku co najmniej 27% energii odnawialnej było wytwarzane w naszym sektorze energetycznym. Aby to osiągnąć, zobowiązujemy się zachęcać obywateli do aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej. Zachęcamy ich do tworzenia i uczestnictwa w małych, lokalnych projektach dotyczących energii odnawialnej. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które pomagają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, dlatego wspiera prywatne inwestycje i gromadzenie kapitału, w tym na rozwój mikroźródeł energii odnawialnej w procesie przejścia na czystą energię" – powiedział Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przedstawił politykę Rządu RP w pokonywaniu barier administracyjnych przy realizacji tego typu na obszarach wiejskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wskazał, jakie szanse dla rozwoju inwestycji na terenach wiejskich niesie za sobą ten sektor, a Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek omówił perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej z perspektywy Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części konferencji uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonywać bariery administracyjne, utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, który w obszernej prezentacji omówił możliwości wykorzystywania skroplonego gazu LNG, a także prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

W tegorocznej edycji konferencji w panelach dyskusyjnych wzięły osoby ze świata polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, PSG), BOŚ, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemem barier w energetyce prosumenckiej i rozproszonej. Ważnym aspektem konferencji było ukazanie tematu OZE zarówno z perspektywy organów administracyjnych, kształtujących politykę Polski i UE, jak również instytucji oraz organizacji, które aktywnie ją realizują i finansują, aż po doświadczenia samorządowców, którzy na co dzień zmagają się z przełamywaniem barier w rozwoju OZE na terenach wiejskich.

2017.07.11