Aktualności

Powrót

PSG ostrzega przed próbami oszustwa w Białymstoku

W związku ze stwierdzonym w Białymstoku przypadkiem oszustw, polegających na podawaniu się osób sprzedających urządzenia do wykrywania tlenku węgla za pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, że PSG jest wyłącznie dystrybutorem gazu ziemnego, natomiast nie jest jego sprzedawcą, nie oferuje też innych usług i sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Pracownicy PSG nie mogą i nie odwiedzają odbiorców, by proponować im podpisanie umowy np. na dostawę tańszego gazu, kupno czujników czadu, sprzętu AGD itp. Wszystkie informacje, dotyczące zakresu działalności PSG znajdują się na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl.

W przypadku choćby najmniejszych wątpliwości, czy osoba podająca się za pracownika PSG jest nią rzeczywiście, można zażądać dokumentów, potwierdzających tożsamość pracownika lub uzyskać takie potwierdzenie, dzwoniąc do najbliższej Gazowni lub Oddziału Zakładu Gazowniczego, najlepiej na numer stacjonarny. Nasi pracownicy powinni być bez problemu identyfikowani w terenie, muszą więc posiadać odpowiednią legitymację lub identyfikator, strój, oznakowany samochód etc.

Polska Spółka Gazownictwa zamieszcza również na bieżąco na swojej stronie internetowej wszelkie informacje o stwierdzonych próbach podszywania się pod pracowników PSG, zawiadamiając o tym jednocześnie organy ścigania oraz wysyłając informacje do mediów.

2019.05.23