Aktualności

Powrót

PSG na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk 2020

2 i 3 lipca br. odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2020, który ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 został zrealizowany częściowo w formie on-line.

Drugiego dnia Szczytu w panelu pod tytułem „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu" wziął udział Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Jakub Kowalski. W dyskusji uczestniczyli także m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Pan Piotr Dziadzio oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.

Prezes Jakub Kowalski wskazał, że Polska Spółka Gazownictwa jako największy w Europie Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu stoi przed ogromnym wyzwaniem: z jednej strony potrzebą naturalnego rozwoju Spółki, czyli przyspieszonej gazyfikacji polskich gmin i eliminacji tzw. białych plam, czy modernizacji istniejącej sieci, ale również przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną Polski, w tym m.in. z Odnawialnymi Źródłami Energii.

- Dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Europejski Zielony Ład to jest biometan - to jest dla nas wyzwanie. Jeśli zostaną uzgodnione warunki legislacyjne, regulacyjne, ale przede wszystkim system wsparcia producentów biometanu, a w konsekwencji także biowodoru, my musimy być gotowi na to, żeby wprowadzić go do sieci - zaznaczył.

Ocenił, że paliwo gazowe daje stabilność działania i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. dzięki możliwości jego wykorzystania w budowaniu samodzielności polskiego przemysłu. Wymienił także wsparcie rozwoju lokalnej samodzielności energetycznej, m.in. poprzez modernizację w oparciu o gaz polskiego ciepłownictwa - zwłaszcza lokalnego.

Prezes Kowalski ocenił, że obecna sytuacja na rynku paliw zmienia się bardzo szybko, wyraził przekonanie, że gaz pozostanie paliwem nie tylko przejściowym w transformacji energetycznej, ale również przyszłościowym, m.in. jako paliwo w transporcie samochodowym.

- Mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), że w latach 2019-2023 uznaje gaz ziemny jako jedno z paliw, jako jedno ze źródeł transformacji energetycznej – powiedział.

Wyjaśnił, że w oparciu o to założenie, GK PGNiG, ale również Polska Spółka Gazownictwa prowadzi analizy pod kątem systematycznego zastępowania gazu kopalnianego, poprzez biometan oraz biowodór.

2020.07.06