Aktualności

Powrót

PSG i UKSW kształtują etykę w gospodarce

Podczas organizowanej w środę przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji „Etyka w gospodarce" dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, które odznaczyło Katarzynę Wróblewicz, Kierownik Biura CSR w PSG, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesienią 2014 roku PSG oraz UKSW podjęły współpracę w zakresie etyki w biznesie. Ma ona na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, a także edukacji i promowania etyki w biznesie. Wyrazem współpracy była środowa konferencja, która zgromadziła wielu specjalistów z tego zakresu – m.in. profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Jednym z głównych prelegentów był Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który podkreślał znaczenie etyki w przedsiębiorstwie.  – Jesienią ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły współpracę, mającą na celu promowanie etyki w biznesie. Wspólnie podejmujemy działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła dbałość o kodeks etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu Sylwester Bogacki. – Jednym z dowodów naszego zaangażowania jest kodeks etyki, który buduje kulturę organizacyjną w naszej firmie. Same zapisy to jednak za mało, dlatego wszelkie dylematy w Polskiej Spółce Gazownictwa rozstrzyga pełnomocnik ds. etyki, prof. Maria Szczepaniec. Nie ograniczamy się do działań wewnątrz swojej firmy, ale chcemy także podnosić świadomość idei etycznego biznesu i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe – dodał.
 
O tym, jak istotna jest edukacja w zakresie etyki w gospodarce, wypowiadał się rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jeszcze niedawno szkoły wyższe były postrzegane jedynie jako jednostki dydaktyczne i naukowe. Niewiele mówiło się o współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzisiaj mówiąc o gospodarce, nie sposób nie mówić o człowieku i etyce. Między innymi dlatego nawiązaliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Dziękuję Prezesowi Sylwestrowi Bogackiemu za podjęcie tej współpracy w wielu obszarach, na czele z działalnością CSR – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.
 
Honorowym patronem środowej konferencji było Ministerstwo Gospodarki, które postanowiło docenić działania Polskiej Spółki Gazownictwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Katarzyna Wróblewicz – Kierownik Biura CSR w PSG – została odznaczona przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdjęciu Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki

2015.10.21