Aktualności

Powrót

Projekt dokumentu pn. „Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”

Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG. Realizując wytyczne, które zgodnie z art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych), nakładają obowiązek opracowania i uzgodnienia metodologii prognozowania, przedstawiamy do konsultacji Projekt dokumentu pn. Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.  

Prosimy o przesyłanie uwag do 29 lipca 2016 r. na adres mailowy: [email protected].

 

2016.07.18