Aktualności

Powrót

Polska Spółka Gazownictwa strategicznym sponsorem Dni Spirometrii 2017

Od 25 do 30 września na terenie całej Polski odbywa się akcja pt. „Dni Spirometrii 2017”. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. W trakcie akcji każdy chętny, za darmo, przejdzie badania spirometryczne i zyska informacje o stanie swojego układu oddechowego. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat przyczyn, przebiegu i skutków chorób płuc. Badania odbywają się w około 230 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek znajduje się na stronie www.astma-alergia-pochp.pl

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska w 2013 roku zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w 41 europejskich krajach przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ok. 500 tys. osób. Według danych GUS w Polsce tylko w 2012 roku z tego powodu zmarło od 26 do 44 tysięcy osób.  Dziś - zgodnie z szacunkami - na astmę, alergię i POChP cierpi około 6 mln Polaków. Późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie chorych o 10 do 15 lat.

W Polsce główną rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywa sektor komunalno-bytowy. Największe zagrożenie wynika z ogrzewania domów kiepskiej jakości paliwami stałymi lub często nawet różnego rodzaju odpadami, których spalanie ma drastyczny wpływ na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie Polaków. Aby to zmienić konieczna jest przede wszystkim edukacja.

Sponsorem strategicznym Dni Spirometrii została Polska Spółka Gazownictwa, która pod hasłem „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech” przybliża uczestnikom akcji wartość paliwa gazowego. Gaz ziemny jako czysta i bezpieczna  energia nie powoduje smogu, nie emituje pyłów ani innych szkodliwych substancji. Przy szerokim zastosowaniu wpływa pozytywnie na jakość powietrza, eliminując przyczyny powstawania licznych schorzeń układu oddechowego i innych poważnych chorób.

2017.09.27