Aktualności

Powrót

Polska Spółka Gazownictwa reaktywuje strukturę Pogotowia Gazowego w Nysie

Od 1 stycznia 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa reaktywuje strukturę Pogotowia Gazowego w Nysie. Poinformowali o tym podczas zorganizowanej w Nysie konferencji prasowej Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel oraz Wiceprezes PGNiG Janusz Kowalski. 

Do tej pory na terenie Zakładu Gazowniczego w Opolu działało tylko jedno Pogotowie Gazowe, pracujące na trzy zmiany. Swoim zasięgiem obejmowało całą Opolszczyznę. 

W obecnym RDG Nysa, który od stycznia zgodnie z nową strukturą organizacyjną PSG zostanie przekształcony w Gazownię Nysa powstanie druga w województwie placówka trzyzmianowego Pogotowia Gazowego, działającego przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Dzięki temu znacznie skróci się czas dojazdu na interwencje, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo eksploatacji sieci. Wyeliminowane zostaną przypadki, w których czas dojazdu Pogotowia na interwencję wynosił nawet do dwóch godzin. 

Pogotowie w Nysie będzie obsługiwać około 70 tysięcy odbiorców z rejonów podlegających Gazowniom w Nysie, Brzegu i Krapkowicach. W razie potrzeby dyspozytor z Opola może także wysłać ekipy do każdej miejscowości na terenie całego województwa. 

Reaktywacja Pogotowia Gazowego w Nysie to kolejny element realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa rządowej polityki zrównoważonego rozwoju. To także praktyczna realizacja hasła wzmocnienia Polski lokalnej i samorządowej. 

Istotnym aspektem odbudowania tej placówki jest bowiem także zatrudnienie ośmiu nowych pracowników, co oznacza aktywizację lokalnego rynku pracy.         

W sumie do końca 2016 roku Polska Spółka Gazownictwa uruchomi 52 nowe Gazownie oraz Placówki Gazownicze na terenie całego kraju. Trzyzmianowe Pogotowie Gazowe w Nysie zostało zlikwidowane w 2008 roku. Jego reaktywacja gwarantuje zapewnienie w znacznie większym stopniu bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego. Odciążeni zostaną też pracownicy sieciowi, którzy obecnie pełnią dyżury domowe. 

Warto dodać, że od nowego roku – w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PSG - kompleksowa obsługa klientów, poczynając od wydania warunków przyłączenia aż do realizacji inwestycji będzie realizowana w Gazowni w Nysie. Znacznie skróci to ścieżki decyzyjne oraz ułatwi i przyspieszy załatwianie wszystkich spraw, związanych z dostawą gazu do klientów. 

W konferencji na temat reaktywacji Pogotowia Gazowego w Nysie uczestniczyli też: wojewoda opolski Adrian Czubak oraz burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.​

2016.12.13