Aktualności

Powrót

Polska Spółka Gazownictwa podpisuje kolejne listy intencyjne z gminami

 

W dniu 16.02.2017 przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z samorządowcami z małopolskich gmin Piwniczna Zdrój i Rytro. 

Podczas spotkania podpisano listy intencyjne pomiędzy Spółką a władzami obu gmin. W dokumencie obie strony zadeklarowały współpracę, pomoc i podjęcie wszelkich działań w celu budowy  sieci gazowej i dostarczania tego paliwa do odbiorców. 

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Robert Kwiatkowski przedstawił koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Podkreślił też ogromne znaczenie budowy sieci gazowej właśnie w miejscowościach turystycznych. Omówiono także szczegóły techniczne i możliwy przebieg planowanej sieci gazowej. 

Obecnie inwestycja może być realizowana w dwóch wariantach. Pierwszy to budowa tradycyjnej  sieci gazowej, drugi to gazyfikacja obu gmin przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. 

Samorządowcy z Piwnicznej i Rytra podkreślili, że budowa sieci gazowej jest bardzo dużą szansą na rozwój turystyczny ich miejscowości. Na zakończenie spotkania ustalono, że za kilka miesięcy przedstawiciele samorządu i PSG już bezpośrednio w terenie zapoznają się  z szczegółowymi  warunkami technicznymi i środowiskowymi  inwestycji.

2017.02.20