Aktualności

Powrót

Polska Spółka Gazownictwa będzie realizować program „Przyłącze wdzięczności”

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podjął decyzję o przystąpieniu Spółki do realizacji programu „Przyłącze wdzięczności" dedykowanego osobom, które posiadają status Powstańca Warszawskiego i ubiegają się o przyłączenie do sieci gazowej PSG.

Porozumienie w sprawie realizacji tego programu zostało uzgodnione  z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W ramach programu „Przyłącze wdzięczności" Polska Spółka Gazownictwa między innymi opracowała specjalny wzór umowy, skonstruowany w taki sposób, by całkowite koszty przyłączenia do sieci gazowej były po stronie Spółki oraz Fundacji PGNiG, a Powstańcy nie płacili za przyłącze ani złotówki.

Zainteresowani będą jedynie zobowiązani do wypełnienia odpowiedniej deklaracji i podpisania z PSG umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Mogą to zrobić również przez pełnomocnika, po wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

2017.05.15