Aktualności

Powrót

Ogromny sukces dobrych praktyk PSG

W prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, którego wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się aż 14 praktyk realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. W tym roku uznanie zyskało 9 nowych oraz 5 długoletnich praktyk PSG, realizowanych w obszarach ISO 26000: zaangażowanie społeczne, zagadnienia konsumenckie, środowisko i ład organizacyjny. Uroczyste ogłoszenie raportu odbyło się 31 marca 2016 r. w Warszawie.

Ilość docenianych praktyk PSG każdego roku znacząco się zwiększa – w 2013 wyróżniono dwie nasze praktyki, a w 2014 już siedem. Ta tendencja wzrostowa to odzwierciedlenie jakości działań w obszarze społecznej odpowiedzialności naszej spółki. Dzielenie się dobrymi praktykami stanowi inspirację dla innych organizacji, ale również dla naszych pracowników. Dobre praktyki motywują nas do podejmowania działań dających ponadprzeciętne rezultaty na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego – podkreśla Marcin Szczudło, Dyrektor Departamentu Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dobre praktyki PSG opublikowane w tegorocznym raporcie:

 1. Bezpiecznie TU i TAM – konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
 1. Historia z pełnym dostępem – wirtualne muzeum gazownictwa dla pracowników spółki
 1. Łączymy siły dla bezpieczeństwa – ogólnopolska współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu poborowi gazu
 1. Na szlaku dziedzictwa – włączenie Zakładu w Bydgoszczy do „Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O” w Bydgoszczy
 1. Badamy wodę i glebę, by cofnąć czas – badania sozologiczne na terenach zanieczyszczonych działalnością klasycznych gazowni
 1. Dialog to nasz biznes – sesje dialogowe z interesariuszami PSG i opracowanie „Strategii Budowania i Zarządzania Relacjami z Kluczowymi Interesariuszami PSG”
 1. Dyspozytor – wrażliwy strażnik bezpieczeństwa – obsługa zgłoszeń kierowanych na linię alarmową 992
 1. Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń – platforma wymiany wiedzy oraz staże i praktyki we współpracy z AGH
 2. Bezpieczna energia z PSG – gry edukacyjne i prelekcje ekspertów dla dzieci w gdańskim EduParku
 1. Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ! – patriotyczny projekt związany
  z upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego
 1. Etyka w praktyce – rozwój programu etycznego w PSG
 1. Pomagamy Polakom żyć na Litwie - akcja pracownicza wspierająca Polaków mieszkających na Litwie
 1. W służbie bezpieczeństwa. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Spółki Gazownictwa – wspólne szkolenia i ćwiczenia ratownicze z PSP
 1. Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym! – dialog z wykonawcami w obszarze zakupów.

Zaprezentowany 31 marca 2016 r. w warszawskim Kinie Muranów raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” publikowany jest od 2002 roku. Ta ekspercka publikacja opracowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dobre praktyki CSR Polskiej Spółki Gazownictwa obecne są corocznie w raporcie od samego początku istnienia firmy. Publikacja dostępna jest pod adresem www.odpowiedzialnybiznes.pl.

2016.04.01