Aktualności

Powrót

Nowa taryfa PSG zatwierdzona

18 marca 2020 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę nr 8, dotyczącą dystrybucji paliw gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Średnie stawki w nowej taryfie są wyższe o 3,5% od obecnie obowiązujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Taryfa nr 8 powinna wejść w życie nie wcześniej, niż 14 dni i nie później, niż do 45 dnia po jej publikacji przez Prezesa URE. Dzięki podniesieniu Taryfy Polska Spółka Gazownictwa będzie miała zabezpieczone środki na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz na zapewnienie bezpiecznego i ciągłego dostarczania gazu do odbiorców.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy Dystrybucyjnej dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

2020.03.19