Aktualności

Powrót

Nowa taryfa dystrybucyjna PSG zatwierdzona przez URE

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018.

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Treść nowej taryfy opublikowana została w zakładce Dla Klienta > Taryfa.

2018.01.26