Aktualności

Powrót

Nowa struktura Polskiej Spółki Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa – należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG – od 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła działalność w nowej strukturze organizacyjnej, skorelowanej z podziałem administracyjnym Polski.

Liczbę szczebli zarządzania ograniczono z 4 poziomów (Centrala, Oddział, Zakład, RDG) do 3 poziomów (Oddział Wsparcia, Oddział Zakład Gazowniczy oraz Gazownia), co w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie Spółki oraz jakość i szybkość podejmowanych decyzji.

Powstało 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych. Nowa struktura Spółki to teraz Oddział Wsparcia oraz:

 • Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Wprowadzenie powyższych zmian wydatnie skróci ścieżki decyzyjne, ułatwi współpracę z samorządami oraz pozyskiwanie nowych klientów. Oprócz nowych Oddziałów Zakładów Polska Spółka Gazownictwa posiada obecnie 172 Gazownie i 59 Placówek Gazowniczych na terenie całej Polski, w ramach których uruchomiła 52 nowe jednostki organizacyjne. Sporą część z nich reaktywowano po ich uprzedniej likwidacji w poprzednich latach. Takie działania to praktyczna realizacja prowadzonej przez Rząd RP polityki zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z nową strategią Polska Spółka Gazownictwa kładzie duży nacisk na lepszą współpracę z samorządami. PSG chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin tak, by wspólnie realizować inwestycje. Pozwoli to także na bardziej efektywne wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej do dofinansowania inwestycji w rejonach, w których nie ma infrastruktury gazowniczej, a jedynym sposobem dostarczenia odbiorcom ekologicznego i taniego paliwa, czyli gazu ziemnego, jest budowa stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG. Zmiana struktury organizacyjnej wydatnie wpłynie na szybszą realizację inwestycji i likwidację tzw. białych plam, czyli obszarów bez sieci gazowniczej. Dotyczy to głównie obszarów wschodniej Polski, pomijanych w ostatnich latach w wielu aspektach inwestycyjnych. Taki kierunek rozwoju Spółki to także tworzenie nowych miejsc pracy, co oznacza aktywizację lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach Polski regionalnej.

PSG dąży do tego, by liczba przyłączy do końca 2022 roku wzrosła o ponad 350 tysięcy tak, by stan gazyfikacji Polski w 2022 roku wyniósł 60,79%. Jak ambitne to plany świadczy choćby fakt, że dziś na 2479 gmin w Polsce jedynie 1434 są zgazyfikowane. By zrealizować te założenia do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zakłada gazyfikację 74 nowych gmin. Do końca 2016 roku Spółka podpisała 144 listy intencyjne w sprawie gazyfikacji nowych gmin. To efekt przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy spotkań z przedstawicielami samorządów z województw podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Wprowadzenie nowej strategii oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce. Polska Spółka Gazownictwa staje się bowiem Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG. Jej główne cele to realizowanie polityki energetycznej Rządu RP, rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz pobudzanie koniunktury gospodarczej.

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia prawie 11 tysięcy osób i jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Poprzez 179 tysięcy kilometrów sieci dystrybucyjnej dostarcza rocznie niemal 10 miliardów metrów sześciennych gazu do prawie 7 milionów odbiorców.

2016.12.30