Aktualności

Powrót

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG

1 września 2016 r. o godz. 6:00 wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRR-4323-8(14)/2016/AKa1 z 16 sierpnia br.).  Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, precyzujący zasady funkcjonowania sieci dystrybucyjnej w Polskiej Spółce Gazownictwa.  

W nowej Instrukcji doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Zmiany wprowadzone do Instrukcji związane są m.in. z koniecznością dostosowania jej do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,  dostosowania do zmieniających się wymogów prawa oraz uzupełnienia Instrukcji o sugestie użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z nową Instrukcją, jej tekst dostępny pod adresem http://www.psgaz.pl/iriesd

2016.08.19