Aktualności

Powrót

Polska Spółka Gazownictwa podpisała kolejne listy intencyjne w województwie lubelskim

We wtorek 18 kwietnia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych w sprawie współpracy przy gazyfikacji województwa lubelskiego pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami lubelskich samorządów.

Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski oraz Dariusz Dumkiewicz, dyrektor lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego. Gospodarzem spotkania był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który mówił o dużym znaczeniu gazyfikacji dla całego regionu. Podziękował też Polskiej Spółce Gazownictwa za gotowość do inwestowania i rozwijania sieci gazowej na terenie województwa lubelskiego. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców gmin, jak i potencjalnych inwestorów.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Tomasz Blacharski w swojej prezentacji zwracał uwagę na zmiany, związane z przyjęciem i realizacją nowej strategii spółki na lata 2016-2022. Poruszone zostały także kwestie związane z nową strukturą organizacyjną PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwojem sieci gazowej i możliwością likwidacji tzw. białych plam na mapie gazowej regionu poprzez dostarczanie skroplonego gazu LNG, w ramach tzw. gazyfikacji wyspowej.

Po spotkaniu nastąpiło uroczyste podpisanie listów intencyjnych z jedenastoma gminami województwa lubelskiego: Jastków, Kock, Krasnobród, Łukowa, Łuków, Obsza, Ostrów Lubelski, Podedwórze, Ryki, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski i Wysokie.

Prezes Tomasz Blacharski spotkał się także z kadrą kierowniczą Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie. OZG w Lublinie zatrudnia 449 pracowników. Swoim zasięgiem obsługuje około 284 000 odbiorców. Sieć gazowa to około 11 383 km rurociągów i ponad 145 000 przyłączy.

2017.04.19