Aktualności

Powrót

Listy kwalifikowanych Wykonawców

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2015 roku przestają obowiązywać listy kwalifikowanych Wykonawców świadczących usługi na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie projektowania, wykonywania robót budowlano-montażowych, budowy sieci i stacji gazowych oraz robót geodezyjnych.

Informacja o wszczętych postępowaniach przetargowych znajduje się na stronie https://zamowienia.psgaz.pl.

W celu przystąpienia do postępowania przetargowego należy zalogować się na wskazanej stronie. 

2015.11.13