Aktualności

Powrót

Listy intencyjne podpisane przez PSG w województwie łódzkim

Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi od początku roku zorganizowała ponad 70 spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Efektem było podpisanie do końca kwietnia dwudziestu dwóch listów intencyjnych, dotyczących współpracy między gminami a PSG przy planowanym rozwoju sieci gazowej.

Listy podpisali przedstawiciele gmin: Łubnice, Łanięta, Lututów, Kluki, Brzeziny, Budziszewice, Gidle, Grabica, Przedbórz, Czerniewice, Szczerców, Błaszki, Buczek, Drzewica, Nieborów, Piątek, Rzeczyca, Rozprza, Warta, Żychlin, Góra Św. Małgorzaty oraz Rogów. Ten ostatni dokument, określający zasady planowania i wybudowania przez PSG sieci dystrybucyjnej, umożliwiającej zaopatrzenie w gaz ziemny mieszkańców gminy Rogów, podpisano 24 kwietnia podczas uroczystego otwarcia Placówki Gazowniczej w Sieradzu. Dwudziesty trzeci list intencyjny Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi podpisał na początku maja z gminą Wodzierady.

W województwie łódzkim obecnie na 177 gmin zgazyfikowanych jest jedynie 71, czyli 40% wszystkich. Efektem realizowanej przez PSG polityki inwestycyjnej może być w przyszłości wzrost wolumenu dystrybuowanego paliwa gazowego w centralnej Polsce, na obszarze podległym Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Łodzi. W żadnej z gmin, z którymi podpisano listy intencyjne, nie ma obecnie aktywnych odbiorców tego ekologicznego źródła energii.

Utworzonemu 1 stycznia 2017 roku Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Łodzi, zatrudniającemu 419 pracowników, podlegają Gazownie w Łodzi, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu i Skierniewicach oraz Placówki Gazownicze w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie i Sieradzu. Łódzki Oddział Zakład Gazowniczy obsługuje ok. 380 tys. odbiorców i dystrybuuje ponad 620 mln metrów sześciennych gazu rocznie, zarządzając przy tym ponad pięcioma tysiącami kilometrów sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 49 stacjami wysokiego ciśnienia oraz 110 stacjami II stopnia.

2017.05.12