Aktualności

Powrót

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Zmiany Taryfy nr 8

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.10.2020.AIK z dnia 15 maja 2020 r. została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zmiana Taryfy Nr 8 została opublikowana w dniu 15 maja 2020 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 44(1338/2020.

Treść Zmiany taryfy jest dostępna TUTAJ lub na stronach URE.

2020.05.29