Aktualności

Powrót

Izba Gazownictwa w Bydgoszczy na nagrodzonym szlaku

Projekt Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Zrównoważonej Turystyki Kulturowej 2015" (‘Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015’), organizowanym przez Europejską Sieć Turystyki Kulturowej (European Culture Tourism Network).
TeH2O to pierwszy turystyczny szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu niezwykłych miejsc, nierozerwalnie związanych z industrialnym dziedzictwem i wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Na szlaku znajduje się także dawna Gazownia Miejska, a dzisiaj PSG sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy, gdzie otwarto dla zwiedzających Izbę Gazownictwa.

Konkurs „Zrównoważonej Turystyki Kulturowej” co roku skupia się wokół różnych tematów przewodnich, dotyczących np. kierunków turystycznych, społeczności, otoczenia biznesu, mieszkańców w celu promocji turystyki kulturowej. Nagroda została zainicjowana przez projekt CHARTS, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i program Unii Europejskiej INTERREG IVC.

 

Więcej informacji o konkursie:
www.culturaltourism-network.eu/award-2015.html
Strona Szlaku TeH2O:
www.ludzieitechnika.pl

fb.com/SzlakTeH2O  

 

TeH2O gazownia    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEH2o nagroda

 

 

 

 

 

 

2015.10.06