Aktualności

Powrót

GK PGNiG: Kolejna miejscowość na Podlasiu z dostępem do gazu ziemnego

Dziesięciotysięczne Mońki w województwie podlaskim to kolejna miejscowość, która dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Na terenie gminy, Spółka wybudowała stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców, w tym Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie firmy te korzystają z węgla jako źródła energii. Inwestycja umożliwi także przyłączenie indywidualnych odbiorców - oprócz stacji regazyfikacji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała ponad 5 km sieci gazowej w ulicach: Mickiewicza, Leśnej, Strażackiej, Dworcowej, Szkolnej, Kościelnej i Kilińskiego.

Podczas konferencji prasowej 15 kwietnia poseł Karol Karski odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym to liście Premier podkreślił, że budowa stacji w Mońkach to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom gminy, a sprawnie działające gazownictwo jest jednym z elementów zapewniających Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Ważną rolę w tym procesie pełni Polska Spółka Gazownictwa, rozwijająca infrastrukturę w całym kraju.

Poseł Krzysztof Jurgiel podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów rozwoju kraju jest gazyfikacja obszarów wiejskich, a dzięki programowi realizowanemu przez Polską Spółkę Gazownictwa do 2022 roku na terenie Podlasia zostanie zgazyfikowanych 26 nowych gmin.

Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedział, że województwo podlaskie ma ogromne zapóźnienia względem innych regionów kraju, jest zgazyfikowane zaledwie w 20%, więc te liczby pokazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Dostęp do gazu to nie tylko rozwój gospodarczy, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.

Podczas konferencji prasowej  Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powiedział: „Jestem zadowolony, że program przyspieszenia gazyfikacji realizowany jest zgodnie z założeniami. Jest on jednym z elementów realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanego przez nasz rząd. Podjęliśmy ważne wyzwanie jakim jest szeroka gazyfikacja, a program ten wpłynie na poprawę życia mieszkańców wielu gmin oraz troskę o czyste powietrze. Te działania przyczynią się również do pobudzenia koniunktury oraz wyrównania różnic rozwojowych w przypadku obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Takie impulsy są ważne dla gospodarki. Powstanie nowoczesnej infrastruktury zapewni mieszkańcom gminy możliwość wyboru gazu ziemnego, będącego tanim i ekologicznym paliwem"

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest upowszechnienie wykorzystania gazu ziemnego w Polsce jako paliwa przyjaznego środowisku. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju – tak by zapewnić nieprzerwane dostawy tego surowca zarówno do małych gospodarstw domowych jak i dużych zakładów produkcyjnych. Konsekwentnie rozszerzamy listę dostawców – w zeszłym roku podpisaliśmy cztery umowy z amerykańskimi partnerami na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) – wszystkie po konkurencyjnych cenach. Nasza strategia jest prosta – chcemy, by jak największa część polskiego społeczeństwa korzystała z błękitnego paliwa i czerpała z tego korzyści ekologiczne i ekonomiczne – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.  

Prezes PSG Marian Żołyniak podkreślił, że województwo podlaskie jest najsłabiej zgazyfikowanym województwem w Polsce - wskaźnik gazyfikacji wynosi zaledwie ok. 20 proc. Inwestycja w Mońkach przyczyniła się do likwidacji jednej z tzw. białych plam na mapie gazyfikacji Polski. Dodał, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucji gazu w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało dostęp do sieci gazowej.

Stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach składa się m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Koszt budowy wyniósł około 4 milionów złotych. Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego celu wykorzystywane będą drogowe cysterny kriogeniczne zapewniane przez Spółkę GasTrading z Grupy PGNiG – powiedział Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG OD.

Gazyfikacja gminy Mońki pozwoli PSG na zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu i dalszą rozbudowę sieci gazowej. W sumie, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zainaugurowanego w październiku zeszłego roku w Halinowie pod Warszawą, Polska Spółka Gazownictwa  planuje do końca 2022 roku gazyfikację 26 podlaskich gmin.

2019.04.15