Aktualności

Powrót

Dialog do potęgi „z”

5 listopada br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja dedykowana wykonawcom spółki pt ” Zamówienia i Przetargi w obszarze PSG”.  Spotkanie przybrało formę sesji dialogowej, podczas której przedstawiciele spółki wyjaśniali interesariuszom obowiązujące w spółce procedury i standardy zakupowe.

Inicjatywa zgromadziła ponad 50 firm, potencjalnych wykonawców i dostawców Polskiej Spółki Gazownictwa. W toku spotkania wszyscy zebrani mieli możliwość zadawania pytań, wskazywania wątpliwości i wyrażania opinii na temat procedur zakupowych PSG. Żadna wniesiona uwaga nie pozostała bez odpowiedzi Katarzyny Mikuty, Dyrektora Departamentu Zakupów, a kilkugodzinna polemika trwała aż do ostatecznego wyjaśnienia wszelkich niejasności. Dyskusja, drogą wzajemnej wymiany pomysłów, ostatecznie przerodziła się w kreatywną sesję wspólnego poszukiwania koncepcji na rozwój obszaru zakupów w PSG.

Dzięki przeprowadzonej sesji wszystkie strony dialogu otrzymały możliwość poznania innych punktów widzenia na omawiane zagadnienie, a także wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Wspólna dyskusja, polegająca na wymianie poglądów oraz opinii, pozwala dostrzec możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron, jak również sprzyja budowaniu zaufania i współpracy. Sesja dialogowa to kompleksowe i nowatorskie narzędzie otwierające nowe perspektywy budowania dobrych i trwałych relacji z ważnymi interesariuszami, owocujące korzyściami dla wszystkich stron dialogu (win-win).

Każdy ogłoszony przez nas przetarg to zaproszenie do dialogu – podsumował ideę współpracy z wykonawcami Mieczysław Lewandowski, Członek Zarządu ds. Finansowych PSG.

W związku z bardzo dobrym odbiorem i efektami sesji dialogowej w Ożarowie Mazowieckim planowanych jest 6 kolejnych sesji z obszaru zakupów realizowanych na terenie każdego z sześciu oddziałów PSG. Działania te wpisują się w realizację Polityki CSR dla PSG na lata 2015-2016 w zakresie Odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

 

 

2015.11.09