Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS. Poniżej udostępniamy wartości tych parametrów.

 

Operatywna wartość zapotrzebowania grzewczego (ΔLDGo) i wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS:

Data

Gazowe zapotrzebowanie grzewcze  

[°C]

Operatywna wartość współczynnika

korygującego

 01.10.2016  0,84  
02.10.2016 0,86  
03.10.2016 1,39  
04.10.2016 3,06  
05.10.2016 6,11  
06.10.2016 7,08  
07.10.2016 7,38  
08.10.2016 7,96  
09.10.2016 7,57  
10.10.2016 7,69  
11.10.2016 9,13  
12.10.2016 9,92  
13.10.2016 10,41  
14.10.2016 9,67  
15.10.2016 10,20  
16.10.2016 11,06  
17.10.2016 10,35  
18.10.2016 9,47  
19.10.2016 9,05  
20.10.2016 9,43  
21.10.2016 9,72  
22.10.2016 10,13  
23.10.2016 ,  
24.10.2016 ,  
25.10.2016 ,  
26.10.2016 ,  
27.10.2016 ,  
28.10.2016 ,  
29.10.2016 ,  
30.10.2016 ,  
31.10.2016 .  

 

Jednocześnie informujemy, że wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego są wyznaczane zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701:2014 pt. Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, punkt 4.2.3 wzór (7). Ujemna wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego oznacza spełnienie warunku określonego wzorem (8) tego standardu, co jest jednoznaczne z wykonaniem alokacji zgodnie ze wzorem (9).

Gdy wartość gazowego zapotrzebowania grzewczego przyjmuje wartości mniejsze od zera, wskaźniki temperaturowe WSKt, określające zmianę średniodobowego zużycia paliwa gazowego określone w IRiESD przyjmują wartość zero, a średniodobowe zużycie w punkcie wyjścia typu WS (ŚDZt) w poszczególnych grupach taryfowych są określane z uwzględnieniem współczynnika korygującego publikowanego w tabeli powyżej.