Dyrekcja Oddziału w Poznaniu

Sławomir Kudela Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

Sławomir Kudela
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu

Urodzony 6 sierpnia 1969 r. w Andrychowie.

Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek - Górnictwo i Geologia w zakresie Kopalnictwo Otworowe. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie – Executive MBA – Master of Business Administration. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1994 roku wiążąc się z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, Oddziałem w Zielonej Górze. Zaczynał od stanowisk: referent techniczny w Dziale Koordynacji, pracownik ds. koordynacji eksploatacji, zastępca kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, kierownik Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin.

Zdobywając kolejne szczeble kariery zawodowej od 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Eksploatacji – Naczelnego Inżyniera w PGNiG Oddział w Zielonej Górze. W 2009 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, a od lipca 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Oddziału. 29 stycznia 2015 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Doświadczenie oraz bardzo dobrą znajomość funkcjonowania branży zdobywał poprzez wdrażanie wielu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.
Posiada uprawnienia dozoru wyższego o specjalności górniczej w zakładach wydobywających kopaliny (ropy naftowej i gazu ziemnego) otworami wiertniczymi. Ponadto ma kwalifikacje do pracy w zakładach górniczych prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze.

Został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.